پروژه شماره سه

کرج صنعت نصیبی(کارخانه تولید قفسه در ایران)
با یک دهه سابقه در ساخت و تولید قفسه های فروشگاهی ، انباری در مدلهای هایپری ،سوپرمارکتی (سنگین .نیمه سنگین. اکونومی . انباری)و ادوات مورد نیاز صنف در سطح ایران مشغول به فعالیت میباشد.